Projects & Events

ITN රැකියාභිශේකය 2016

“රැකියාභිෂේකය 2016” ජාතික අධ්‍යාපන සහ රැකියා මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 25-11-2016 පෙරවරුවේ කොළඹ නෙළුම්පොකුණ පරිශ්‍රයේ දී ආරම්භ කෙරිණි.

‘ரெகியாபிசேகய 2016’ தேசிய கல்வி மற்றும் தொழில் வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களின் தலைமையில் 25-11-2016 முற்பகல் கொழும்பு தாமரைத் தடாக வளாகத்தில் ஆரம்பமானது.

The Rakiyabhishekaya 2016, the national education and career-guide programme inaugurated under the patronage of President Maithripala Sirisena at the Nelum Pokuna 25-11-2016.

NYDB SOCIAL MEDIA AWARDS 2016

NYDB Social Media Awards සම්මාන උලෙල 2016 නොවැම්බර්  27 වන දින සවස 3ට නෙලුම් පොකුන රගහල් පරිශයේදී පවත්වන ලදී

AIDS.LK web site launched for world aids day

According to statistics, Sri Lanka has 75 children under the age of 15 infected with HIV/AIDS, and there are 3,000 documented cases of HIV/AIDS in total within the country, with a majority of those infected being males, thus the Ministry of Health states that the number of infected persons with HIV in Sri Lanka are on the rise.

NYDB is concerned with the risk of youth being affected by the deadly infection of HIV AIDS which is spreading fast in Sri Lanka due to various causes. We believe as a noble social entity that it is one of our main obligations to raise awareness for the wellbeing and the betterment of the younger generation of the country.

Therefore, we have organized an event on World Aids Day, with the blessings of the Ministry of Health, to launch AIDS.lk to help prevent HIV infections and to improve the lives of those affected by HIV and AIDS, by providing education at an easy-to-find centralized website, to address HIV prevention, treatment, care, and research.- See more at: http://aids.lk


aidlk

පෞර්ෂ්‍යත්ව සංවර්ධන සහ රැකියා මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

ජාතික තරුණ සංවර්ධන කාර්යාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද පෞර්ෂ්‍යත්ව සංවර්ධන සහ රැකියා මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන 2016 නොවැම්බර් මස 05 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේදී පවත්වන ලදී. අතිවිශාල ශිෂ්‍ය සහභාගීත්වයක් තිබූ අතර වැඩසටහන අති සාර්ථකව නිම කරන ලදී. වෛද්‍ය කුමා ඉද්දමල්ලෙන, මෙදිත කරුණාරත්න (IPM), සහ කපිල සිල්වා යන මහත්වරුන් වැඩසටහන මෙහෙයවන ලදී. වැඩසටහනේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස ජාතික තරුණ කාර්යාංශයේ සභාපති මොහාන් පෙරේරා මහතා සහභාගී විය.

 career-guidance

NYDB PARTNERED WITH IPM FOR “RAKIYABHISHEKAYA” CAREER AND EDUCATIONAL FAIR

National Youth Development Bureau Signed a Memorandum of Understanding with the Institute of Personnel Management (IPM) on Rakiyabhishekaya – The Career and Educational Fair of the year. Chairman of NYDB Mr. Mohan Perera and Chairman of IPM Sri Lanka Mr. Rohita Amarapala signed the MOU on behalf of each institute. Several representatives from IPM including C. Gannila – Hon. Secretary, Dayan Senevirathne – CEO, U.A.C Obeysekara – Council Member participated for the signing ceremony whilst Vice Chairman Ms. Gihani Weerasinghe and Ranjith Weerasinghe participated representing the NYDB for this symbolical event.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA AND THE NATIONAL YOUTH DEVELOPMENT BUREAU

Signing of the Memorandum of Understanding between the University of Sri Jayewardenepura and the National Youth Development Bureau for the “Rakiyabishekaya 2016” Career Guidance, Personality Development and Mind Transformation Programme to be held on the 5th  of  November 2016, at the University premises, along with the Job and Educational Fair which will be held at Nelum Pokuna, on the 25th, 26th and 27th of November 2016.

These events are a unique and comprehensive opportunity to inspire, motivate and energize the Youth to be optimistic while enhancing their skills, knowledge and creativity.

“RAKIYABISHEKAYA 2015” – CAREER & EDUCATIONAL FAIR

‘Rakiyabishekaya’ the largest career and educational Programme was organized by the National Youth Development Bureau was held at the Nelum Pokuna premises on July 2015. Over 15,000, A/L completed, job hungry students, University Leavers, General Job seekers participated at this event under the auspices of the Hon. Ravi Karunanayake, Minister of Finance and Hon. Titus Perera, Deputy Mayor of Colombo.

The motivational and career Guidence Programme was conducted by Dr. Kuma Iddamallena one of the Country’s best motivational speakers. “Rakiyabishekaya” also provided stalls, free of charge to 50 SMEs in order to display their products at the event. It also created a platform for 120 Private and Government Organizations to display job opportunities at this event, which eventually resulted in facilitating approximately 3,000 jobs.

BOOK DONATION PROGRAMME

With the intention of contributing to the wellbeing of our children, the National Youth Development Bureau conducted a Book Donation Programme in August 2015, where over 5,000 children and books to the value of Rs. 1.5 million were distributed among under privileged children in the Dehiwala/Mount Lavinia area.

NYDB Launched 5 year comprehensive job creation and career development programme

NYDB Launched 5 year comprehensive job creation and career development programme, Chairman NYDB Mohan Perera and Finance Minister Hon. Ravi Karunanayake discussing the programme.

UPCOMING EVENTS

විනය ගරුක රියදුරන් ඇතිකිරීම සඳහා වැඩසටහන

විනය ගරුක රියදුරන් ඇතිකිරීම සඳහා වැඩසටහන බස් , ත්‍රීවිල් සහ කුලීරථ රියදුරන් අචාරශීලී සහ අරමුණක් ඇති පිරිසක් බවට පත් කිරීමටත්, ඔවුන් ...
Read More

Social Media Premier League – SMPL SL

SMPL SL Cricket enjoys the second largest fan base of all sport in the world and its passion is more evident ...
Read More

Talent Show

NYDB is in the initiative of organizing a reality talent show for the youth with special needs and differently abled, to ...
Read More

Colombo Night Marathon

Soon..Stay in Touch . ...
Read More

Youth Awards

NYDB will be validating the young talent of Sri Lanka in the fields of Arts, Business, Science Innovations and so on, ...
Read More